Temperament d.o.o. - Ul. Franka Lisice 42 - 23000 Zadar - OIB: 10481665999 - Tel/Fax: 023/251-449

Uvjeti korištenja

Kupac: označava pojedinca ili organizaciju koja kupuje ili je suglasna kupiti robu od prodavatelja.

Potrošač: ima značenje koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača u RH.

Ugovor: označava pisani akt koji može biti i u elektronskom obliku između Prodavatelja i Kupca u vezi prodaje i kupnje roba, a koji uključuje ove Uvjete korištenja.

Roba: označava proizvode koje se kupac obvezuje kupiti od prodavatelja.

Prodavatelj: označava Temperament d.o.o., Jurja Klovića 1, 23210 Biograd

Kupac: označava korisnika koji stavlja nalog putem web stranice, telefonom ili pismom.

Uvjeti: označava odredbe i uvjete prodaje iz ovoga Ugovora i posebne uvjete koji su dogovoreni u pisanom obliku od strane Prodavatelja.
Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće utjecati na zakonska prava kupca kao potrošača.

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore za prodaju robe od strane prodavatelja prema kupcu, te će prevladati nad bilo kojom drugom dokumentacijom ili komunikacijom od strane kupca.

Prihvaćanjem isporuke robe smatrat će se kao uvjerljiv dokaz da je Kupac prihvatio ove Uvjete korištenja.

Svaka promjena ovih Uvjeta korištenja (uključujući bilo kakve posebne uvjete i uvjete koji su dogovoreni između stranke) biti će ništavna ukoliko nije posebno, pismeno dogovorena od strane Prodavatelja. Sve vrste pritužbi trebaju biti adresirane na: Temperament d.o.o., Jurja Klovica 1, 23210 Biograd n/m.

Naručivanje
Sve narudžbe za robu smatrat će se kao ponuda kupca za kupnju robe u skladu s ovim Uvjetima korištenja, te podliježu prihvaćanju od strane Prodavatelja. Prodavatelj može izabrati da ne prihvati nalog za narudžbu iz bilo kojeg razloga.

Kada roba koju je Kupac naručio nije raspoloživa na skladištu, Kupac će biti obaviješten te će mu se omogućiti da naruči drugu robu ili da otkaže narudžbu i primi povrat punog iznosa u roku od 30 dana.

Izjava o odgovarajućoj dobnoj granici

Kada roba može biti naručena samo za osobe određene starosne dobi, Kupac će biti zatražen da potvrdi izjavu o odgovarajućoj dobnoj granici za kupnju robe.

Ukoliko Prodavatelj otkrije da kupac nema zakonsko pravo naručiti određenu robu, Prodavatelj ima pravo otkazati nalog odmah, bez prethodne najave.

Cijena i plaćanje
Cijena roba će se smatrati ona koja je propisana na web stranicama. Cijena je sa PDV-om, te može, a ne mora uključivati troškove dostave.

Ukupna nabavna cijena, uključujući PDV i troškove dostave, ako ih ima, bit će prikazana Kupca u košarici prije potvrđivanja narudžbe.

Nakon što je zaprimio nalog, Prodavatelj će potvrditi putem elektronske pošte detalje, opis i cijenu za robu, zajedno sa informacijama o pravu na odustajanje.

Dostava

Roba koja se dostavlja u Hrvatskoj obično će biti isporučena u roku od 7 (sedam) radnih dana od prihvaćanja naloga.

Roba koja se dostavlja izvan Republike Hrvatske biti će dostavljena u roku od 10 radnih dana od prihvaćanja naloga.

Kada se točan datum dostave dogovori između Kupca i prodavatelja, a naknadno se ispostavi da ne može biti ostvaren, Kupac će biti obaviješten te će mu se ponuditi mogućnost dogovora novog datuma ili u potpunosti vrati uplaćena sredstva.

Prodavatelj će koristiti razumne napore kako bi se zadovoljili dogovoreni datumi dostave.

Dostava robe vršit će se na adresu koju je Kupac naveo u nalogu, te će Kupac ujedno osigurati sve potrebne radnje kako bi mogao preuzeti narudžbu u zadanom roku. 

Pravo prodavača
Prodavač zadržava pravo da povremeno ažurira cijene na web stranici u bilo kojem trenutku. Prodavač će učiniti sve napore kako bi osigurao točnost cijena u trenutku kada kupac pravi narudžbu.

Prodavač zadržava pravo da povuče svu robu iz web trgovine u bilo koje vrijeme.

Prodavač ne snosi odgovornost za povlačenje bilo koje robe sa web stranice ili za odbijanje obrađene narudžbe.

 

Prodavač ne snosi odgovornost ukoliko zbog neraspoloživosti robe Kupcu se nanese bilo kakva vrsta štete.

Otkazivanje i povratak
Kupac će pregledati robu odmah po primitku te će o tome obavijestiti Prodavača u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana dostave, potvrđene u pisanom obliku, ukoliko je roba oštećena ili nije u skladu sa bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Ako Kupac to ne učini Prodavatelj će smatrati da je roba prihvaćena.

Ograničenje odgovornosti
Osim što može biti implicirana zakonom u kojem se Kupac definira kao Potrošač, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Prodavatelja pravna traženja nastale štete Kupca biti će ograničena na štete koje nikada neće premašiti cijenu Robe i Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak robe.

Web stranica / web trgovina
www.temperament.hr zadržava pravo urediti ili izbrisati bilo koji sadržaj objavljen na bilo kojem dijelu www.temperament.hr web stranice u bilo koje vrijeme od strane kupaca ili trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, “Knjiga gostiju” i “Forum” ili dijelove web stranice.

Viša sila
Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje bilo koje od svojih obveza ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz događaja ili okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na štrajkove, nesreće, rat, požar, kvar bilo komunikacija, telekomunikacija ili računalnog sustava, kvar pogona ili strojeva ili manjka nedostupnosti sirovina iz prirodnih izvora opskrbe. Prodavatelj će imati pravo na razumno produženje vremenskog roka proširenja svojih obveza.

Prekid

Ukoliko se bilo koji dijelovi ovih Uvjeta korištenja smatraju u suprotnosti sa zakonom od bilo kojeg nadležnog Suda u Republici Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga, takve će odredbe biti ukinute.

Promjene u uvjetima
Prodavatelj će imati pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, ali to pravo neće utjecati na postojeće Uvjete korištenja koji su prihvaćeni od strane Kupca prije njihove izmjene.

Mjerodavno pravo i nadležnost
Ovi uvjeti uređuju se i tumače u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i stranke su  ovime podvrgnute isključivoj nadležnosti Hrvatskih sudova.

izrada web stranica Fer Projekt


 

Mastercard® SecureCode™ usluga je Mastercarda i izdavatelja Vaše kartice koja pruža dodatnu sigurnost i zaštitu od neautorizirane uporabe Vaše kreditne i debitne kartice prilikom kupnje na internetu. Izdavanje nove Mastercard ili Maestro® kartice nije potrebno. Od banke izdavatelja zatražite uključenje Vaše kartice u program SecureCode™ i odaberite osobni Mastercard SecureCode koji se nikada ne dijeli s internetskim trgovcem. Svaki put kada plaćate online svojom Mastercard ili Maestro karticom otvara se prozor izdavatelja Vaše kartice i traži Vas da unesete Vaš osobni SecureCode, jednako kao što se od Vas traži unos PIN-a prilikom uporabe bankomata. U samo nekoliko sekundi banka koja Vam je izdala karticu potvrđuje Vaš identitet i odobrava završetak Vaše kupnje.

Za više informacija o usluzi Mastercard SecureCode posjetite
www.mastercardsecurecode.com.


Mastercard® SecureCode™
is a service provided by Mastercard and your card issuer which allows for added security and protection against unauthorized use of your credit or debit card while shopping on the Internet. There is no need to take out a new Mastercard or Maestro® card, simply ask your card issuer to enrol your card in the SecureCode™ program and choose a Mastercard SecureCode that is never shared with the merchant.
Each time you shop online with your Mastercard or Maestro card, a window from your card issuer will open asking you to enter your personal SecureCode. The process is similar to ATM transactions when you need to enter your PIN number. In a matter of seconds the issuing bank confirms your identity and approves your purchase.

For additional information on Mastercard SecureCode please visit
www.mastercardsecurecode.com.

 


 

 

Ista kartica, dodatna online sigurnost

Verified by Visa usluga je Vise i Vaše banke izdavatelja kartice koja Vam omogućuje dodatnu zaštitu prilikom online kupnje.
Jednostavnim procesom plaćanja Verified by Visa potvrđuje Vaš identitet kada kupujete u online trgovinama uključenim u program Verified by Visa. Ovo je pogodan način kupnje, moguć putem Vaše postojeće Visa kartice.

Dodatno, usluga Verified by Visa brzo je spremna za upotrebu. Upitajte svoju banku izdavatelja kartice kako registrirati svoju karticu u programu Verified by Visa i aktivirajte svoju lozinku prilikom prve kupnje. Tada će se, kada kupujete u online trgovinama uključenim u program, pojaviti prozor Verified by Visa Vašeg izdavatelja kartice. Jednostavno unesite svoju lozinku i kliknite na „Submit“ ili „Potvrdi“. Vaš identitet je potvrđen, a kupnja sigurna.

Za više informacija o usluzi Verified by Visa posjetite
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/verified_by_visa.aspx


Same card, added online security

Verified by Visa is a service provided by Visa and your card issuer, which allows for added protection during online shopping.
Using a simple payment process, Verified by Visa confirms your identity when shopping at online stores which participate in the Verified by Visa program. This is a convenient way to shop, possible with your existing Visa card.

Additionally, Verified by Visa is quickly ready for use. Ask your card issuer how to enrol your card in the Verified by Visa program and activate your password during the first purchase. Then, a Verified by Visa window will open when shopping at online stores which participate in the Verified by Visa program.
Simply enter your password and click on “Submit“. Your identity is confirmed, and shopping is safe.

For more information please visit
http://www.visaeurope.com/en/cardholders/verified_by_visa.aspx